Skip to main content

Psalmen en geestelijke liederen

Elke week wordt er in de groepen 1 t/m 3 een psalm of lied aangeleerd. We gebruiken voor de psalmen de berijming van 1773. De groepen 1 en 2 leren ongeveer 10 psalmen per jaar en groep 3 leert ongeveer 20 psalmen. De groepen 4 t/m 6 leren elke week een psalm volgens het rooster van de methode. De groepen 7 en 8 hebben een eigen rooster met psalm/ catechismus en kerkgeschiedenis. De psalm wordt vanaf groep 4 ’s maandags overhoord, met uitzondering van de maandag na de vakantie. We zingen de psalmen ritmisch. Het is nodig dat de betekenis van de psalmen uitgelegd wordt. De methode streeft ernaar om van elke psalm tenminste een vers aan te leren. In groep 3 hebben de kinderen vanaf januari een eigen psalmboekje in hun kastje.

Geestelijke liederen

Er is op onze school geen vaste liedlijst. Het criterium bij de liedkeus is dat we de liederen uitkiezen, die in overeenstemming zijn met wat de Bijbel ons leert. Bundels die we daarbij gebruiken zijn o.a. Uit aller mond, Toonhoogte, Ook uit de mond der kinderen, Opwekking en Alles wordt nieuw. De liederen die aangeleerd zijn worden verzameld in een liedmap die meegaat naar de volgende groep. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen zelf een liedmap. Deze bladen worden genummerd en aangevuld in de andere groepen.