Skip to main content
Home  › ... Informatief › MR

Medezeggenschapsraad

Op de Calvijnschool is een medezeggenschapsraad actief. Deze bestaat uit een oudergeleding van 5 personen die gekozen wordt door ouders en een personeelsgeleding van 5 personen die gekozen wordt door het personeel.

De zittingstermijn van een MR-lid is 3 jaar en kan eenmalig verlengd worden met nog een keer 3 jaar. Namens de MR is een lid uit de oudergeleding en uit de personeelsgeleding afgevaardigd naar de GMR, de gezamenlijke medezeggenschapsraad van de 3 CNS scholen.

De MR vergadert zo'n 6 keer per jaar en bespreekt dan allerlei onderwerpen zoals: het schoolplan, de begroting e.d. De MR heeft bij sommige zaken instemmingsrecht en bij andere zaken adviesrecht. Daarnaast kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven over schoolzaken.

Uw input als ouder is welkom! U kunt mailen naar: mr@calvijnschoolgouda.nl.

 

De MR bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding: 

  • Tony Dingemanse (voorzitter)
  • Marijke van Essen (penningmeester)
  • Jaco van der Worp (GMR)
  • Stijnie Sturm
  • Melinda Jansen

 

Personeelsgeleding: 

  • Mirjan Houtman (secretaresse)
  • Lianne Vellekoop
  • Krijn Landwaart (GMR)
  • Ellen Schumacher
  • Ria van der Haven