Skip to main content
Home  › ... Informatief › Zorg › Gedrag

Gedrag

Een kind kan zich pas cognitief ontwikkelen als het welbevinden goed is en het zich veilig voelt. Daarom besteden wij ook veel aandacht aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden. Dit doen we door actief met de lessen sociaal emotioneel leren en groepsdynamiek bezig te zijn. Door middel van scholing en intervisie werkt het team aan professionalisering op dit gebied.

Door middel van leerkracht -en leerling vragenlijsten vanuit ZIEN! wordt jaarlijks het sociaal emotioneel functioneren van de kinderen en de sociale veiligheid in kaart gebracht. Er worden zo mogelijk interventies ingezet die passend zijn voor dit kind of deze groep buiten de reguliere lessen sociaal emotioneel leren om. Ook wordt er twee keer per jaar een sociogram afgenomen. Daarmee kan een beeld worden gevormd van de sociale ontwikkeling van de leerlingen zelf en ten opzichte van andere kinderen in hun groep.

Als extra ondersteuning door de leerkracht voor individuele kinderen binnen de groep niet voldoende aanslaat, kunnen de leerlingen bij ons op school een SijS-training (Sterker in je Schoenen) volgen om in een kleiner groepje buiten de klas extra te oefenen met sociale vaardigheden. De school heeft ervaren SijS-trainers die deze training één keer per jaar voor de onderbouw en één keer per jaar in de bovenbouw geven.

De school beschikt over gedragsspecialisten die de leerkrachten ondersteunen en scholen in het aanbod op sociaal emotioneel gebied in de groep en het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag. Als het om individuele sociaal emotionele problematiek gaat heeft de school een kindercoach, waarbij leerlingen één keer per week begeleid kunnen worden door middel van gesprekken en spel.