Skip to main content
Home  › ... Informatief › Zorg › Zorgstructuur

Zorgstructuur

In samenwerking met leerkrachten en ouders wordt gezocht hoe het onderwijs op onze school voor elk kind het best passend gemaakt kan worden. De intern begeleiders van de school coördineren de zorg voor groepen en individuele kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

De school hanteert vier zorgniveaus. Ouders worden op alle zorgniveaus betrokken bij hun kind door de leerkracht en soms ook door de intern begeleider. De vier zorgniveaus zijn:

  1. Algemene zorg ligt bij de groepsleerkracht. Zij stemt zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen.
     
  2. Specifieke zorg in de groep wordt door de groepsleerkracht ingezet, bijvoorbeeld verlengde instructie of extra aanbod individueel of in een groepje in de klas.
     
  3. Extra zorg en expertise binnen de school wordt ingezet zoals interne deskundigen, bijvoorbeeld de onderwijsassistent, de kindercoach, de gedragsspecialist, hoogbegaafdheidspecialist.
     
  4. Intensieve zorg waarbij ook externen worden betrokken zoals de orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk, sociaal team en het samenwerkingsverband.
zorgstructuur
zorgstructuur