Skip to main content
Overblijven Overblijven

Overblijven

Home  › ... Praktisch › Overblijven

Overblijven

Omdat wij op onze school werken met een continurooster eten alle kinderen tussen de middag op school. Het eten vindt plaats onder begeleiding van de leerkracht. Omdat de leerkrachten tussen de middag ook hun pauze nodig hebben, wordt er een beroep gedaan op de ouders om de pleinwacht waar te nemen. Hiervoor worden alle ouders ingedeeld op een overblijf- en pleinwacht rooster. Hiervoor kunt u een voorkeursdag aangeven. Er verschijnt een paar keer per jaar een rooster.

Er is elke dag een vaste pleinwacht aanwezig die een map heeft, waarin de aanwezigheid wordt bijgehouden en waar alle informatie in te vinden is.

Voor een goed verloop tussen de middag is het echt nodig dat u zich houdt aan het rooster. Onderling ruilen is toegestaan. Ook kunt u gebruik maken van reserve ouders als u echt een keer niet kunt. Graag wijzigingen doorgeven aan school. De kosten dienen onderling geregeld te worden.

Er is een regeling voor zwangerschapsverlof. Meer informatie hierover kunt u vragen bij de administratie.

Home

Aanmelden

Aanmelden

Menu

Login

Contact