Skip to main content

Schoolgids

In't kort....
De Johannes Calvijnschool is een protestants-christelijke school. De school ligt dichtbij het station.
Momenteel wordt de school bezocht door ongeveer 400 leerlingen. De leerlingen komen uit alle wijken van de stad en uit omliggende plaatsen als Reeuwijk en Moordrecht. Op school werken 37 leerkrachten, 2 intern begeleidersen 4 onderwijsassistentes.

Onze school is gehuisvest in een nieuw schoolgebouw dat in 2011 in gebruik is genomen. Op de begane grond vindt u de kleutergroepen (1-2) daarboven de middenbouw (3-5) en op de 2e verdieping zijn de groepen 5, 7 en 8 gehuisvest. Het gebouw is voorzien van nieuw meubilair, voldoet aan de energie- en kwaliteitseisen van deze tijd en bevat fraaie onderwijsleermiddelen.
De groepen 6 werken in de dependance, dit is bij Het Schateiland, Mercatorhof 7 in Gouda.

Bestuurlijk valt de school onder de vereniging CNS te Gouda. Deze vereniging heeft nog twee scholen in Gouda, namelijk de Prinses Julianaschool en de Livingstoneschool.
Op onze school neemt godsdienstige vorming een belangrijke plaats in. Ouders kiezen vaak bewust voor onze school.

Onder het kopje schoolgids treft u gedeeltes uit onze schoolgids aan.
Wilt u meer informatie, vraag dan de schoolgids per mail of telefonisch aan.  Deze gids geeft u, informatie over visie en onderwijs van onze school. Daarnaast treft u praktische informatie aan over het reilen en zeilen van de school.
Ieder jaar wordt het praktische gedeelte van de schoolgids, jaarplanning enz., net na de zomervakantie aan het oudste schoolgaande kind uit een gezin verstrekt.