Skip to main content
Leren Leren

Leren

Home  › ... Informatief › Leren

Leren

Bij ons op school hanteren we een leerstofjaarklassensysteem. Dat houdt in dat kinderen bij voorkeur geplaatst worden in een groep met leeftijdsgenoten. Op een schooldag wisselen we klassikale en minder klassikale momenten af. In de groepen houden we zo veel mogelijk rekening met verschillen in aanleg, tempo en belangstelling van kinderen.

Waar het mogelijk en noodzakelijk is passen we het onderwijs aan op het individuele kind. Kinderen die moeite hebben om tot leren te komen krijgen extra hulp en ondersteuning in of buiten de groep. Kinderen die meer aan kunnen dagen wij uit met plustaken en verdiepingswerk.

We werken ‘handelingsgericht’, dat wil zeggen: binnen één groep werken we met kleinere groepen op verschillende niveaus. Ook kan het voorkomen dat een leerling een eigen programma volgt wat los staat van het aanbod in de groep.

Home

Aanmelden

Aanmelden

Menu

Login

Contact