Skip to main content
Home  › ... Praktisch › BSO

Buitenschoolse opvang

Op onze school hebben wij op dit moment nog niet de gelegenheid om kinderen na schooltijd op te vangen. Dit hopen wij wel te realiseren zodra onze uitbreiding (die gepland staat in 2022/2023) gerealiseerd is. 

Het regelen van BSO wordt nu nog steeds geregeld door de ouders van het kind dat opvang nodig heeft. 

In de praktijk blijkt het lastig een opvang te vinden die de kinderen bij school ophaalt. Een uitzondering hierop is BSO Prokino. Er staat dagelijks een busje van Prokino om leerlingen op te halen voor BSO.  U kunt met deze BSO contact opnemen:  

  • Adres:
Wilsonplein 3, 2806 JM Gouda, 
  • Telefoonnummer:
06-82500934 
  • E-mailadres:
kindadministratie.regiorotterdam@prokino.nl