Skip to main content
Home  › ... Informatief › Zorg › Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid

Voor kinderen die (hoog)begaafd zijn heeft de school een gericht aanbod van verdieping en verrijking in de groep en in de plusklas. Wij vinden het belangrijk dat (hoog) begaafde leerlingen vroegtijdig in beeld worden gebracht. Bij de aanmelding brengt de school dat al in kaart door een oudervragenlijst. Voor kinderen die bij ons op school zitten wordt er jaarlijks een screeningsdocument ingevuld wat er op gericht is om (hoog)begaafde kinderen te signaleren.   

De school heeft hoogbegaafdheid specialisten die in overleg met de leerkrachten het aanbod aan hoogbegaafde leerlingen aansturen. Ook sturen zij de plusklasgroepen aan. De plusklas-kinderen worden geselecteerd op basis van de observatie van de leerkrachten en op grond van scores bij meerdere toetsen uit het leerlingvolgsysteem.