Johannes Calvijnschool Gouda

Basisschool op Protestants Christelijke grondslag

Groep 3b: muis in de klas
Groep 4b: kunstenaars
Plusklas groep 2-3: thema spinnen
Groep 6a: sterke torens!
Groep 7b: gaat voor een afvalvrije school!

Overige zaken

We doen mee aan drie sporttoernooien (korfbal, schaken en voetbal), (jeugd)avondvierdaagse, mits er goede begeleiding van ouders is. Jaarlijks organiseren we (in samenwerking met Driestar Educatief) een sportdag. De groepen 1 t/m 7 gaan een keer per jaar op schoolreis. Groep 8 gaat op schoolkamp.

 

Tijdens de afscheidsavond van groep 8 krijgen de kinderen een afscheidscadeau in de vorm van een Bijbel, die ze in groep 6 al gaan gebruiken. Daarnaast wordt er een bijbelvertelling verteld en voeren de kinderen een verantwoorde musical op.

 

Bij het gebruik van dvd, wordt er geen speelfilm gedraaid, tenzij het educatieve karakter onmiskenbaar aangetoond kan worden. Een uitzondering hierop vormt de verjaardag van de leerkracht. In beide gevallen moet de directie hiermee akkoord zijn gegaan. Schoolbreed worden er films van schoolTV getoond. Er is afgesproken dat de leerkracht vooraf het programma heeft bekeken.

Op school hebben we geen kerstbomen en er wordt geen aandacht besteed aan carnaval.

Sinterklaas wordt gevierd in de vorm van een gezellige middag of morgen. De kleutergroepen besteden hier ong. twee weken aandacht aan d.m.v. de werklessen. 

Dreef 200 | 2803 HE Gouda | 0182-513555 | calvijnschool@calvijnschoolgouda.nl |

© 2013. powered by emjee ICT diensten. |Inloggen |