Skip to main content

Overige zaken

We doen mee aan drie sporttoernooien (korfbal, schaken en voetbal) en aan de  (jeugd)avondvierdaagse, deze wordt georganiseerd door ouders. Jaarlijks organiseren we een sportdag. De groepen 1 t/m 7 gaan één keer per jaar op schoolreis. Groep 8 gaat aan het begin van het jaar op schoolkamp.


Tijdens de afscheidsavond van groep 8 krijgen de kinderen een afscheidscadeau in de vorm van hun Bijbel, die ze al vanaf groep 6 gaan gebruiken. Daarnaast wordt er een bijbelvertelling verteld en voeren de kinderen een verantwoorde musical op.

 

Bij het gebruik van dvd wordt er geen speelfilm gedraaid, tenzij het educatieve karakter onmiskenbaar aangetoond kan worden. Een uitzondering hierop vormt de verjaardag van de leerkracht en een incidentele andere gebeurtenis. In beide gevallen moet de directie hiermee akkoord zijn gegaan. Schoolbreed worden er filmpjes van SchoolTV getoond. Er is afgesproken dat de leerkracht vooraf het programma heeft bekeken.


Op school hebben we geen kerstbomen en er wordt geen aandacht besteed aan carnaval.
Sinterklaas wordt gevierd in de vorm van een gezellige middag of morgen. De kleutergroepen besteden hier ongeveer twee weken aandacht aan d.m.v. de werklessen.