Skip to main content

Godsdienstige vorming

Gebed
Elke dag wordt begonnen en afgesloten met gebed en zo mogelijk met zingen. Aan het einde van de morgen en aan het begin van de middag is de leerkracht vrij om te kiezen voor gebed en / of zingen. Het samen bidden vinden we heel belangrijk. De gebedshouding van de kinderen moet eerbiedig zijn. De kinderen mogen gebedspunten aandragen. Onder goede begeleiding kunnen de kinderen ook zelf hardop bidden. De leerkracht noemt voor het gebed de volgorde waarin de kinderen, die aangeven te willen bidden, aan de beurt zijn.


Bijbel
Tenminste drie keer per week worden er bijbelvertellingen gehouden bij een opengeslagen Bijbel. Dit doen we aan de hand van de methode ‘Hoor het Woord’. Zoveel als mogelijk is worden er levenslessen uitgehaald voor de praktijk van elke dag. We lezen op school uit de (Herziene) Statenvertaling. In groep 6 krijgen de kinderen een eigen Bijbel, ze mogen kiezen uit HSV of SV. Daarnaast gebruiken we bij Bijbelleeslessen vergelijkenderwijs andere vertalingen of bronnen. Er is wekelijks aandacht voor parate Bijbelkennis.
In de bovenbouw worden er kerk- en zendingsgeschiedenissen behandeld. In groep 7 en 8 leren de kinderen enkele vragen uit de Heidelbergse Catechismus.
Daarnaast besteden we in groep 8 aandacht aan wereldgodsdiensten (o.a. Islam en Jodendom).
In groep 7 en 8 is er om de week een BVW (Bijbelse Verwerking) waarbij er vragen over de bijbelvertellingen gemaakt/geleerd moeten worden.


Vieringen
De christelijke feestdagen worden gevierd. Afwisselend worden de vieringen in de kerk gehouden. Kerst en Pasen voor groep 1 t/m 4, Kerst en Pasen/Pinksteren voor groep 5 t/m 8. De viering in de kerk wordt voorbereid door een commissie, bestaande uit een aantal  leerkrachten. Het expressieve werk van de kinderen heeft tijdens de viering een verduidelijkende en betrokken functie. Is een groep niet aan de beurt voor de viering in de kerk, dan wordt er in de klas aandacht aan besteed. We besteden ook aandacht aan de bid- en dankdagen. De groepen 6 t/m 8 besteden aandacht aan Hervormingsdag.