Skip to main content

Omgang met elkaar

Op de Calvijnschool vinden we een goede omgang met elkaar belangrijk. We laten ons hierbij leiden door het woord van Jezus: ‘heb uw naaste lief als uzelf'. Dit wordt onder andere zichtbaar in:

 • Het aanspreken van de kinderen op Bijbelse principes als vergeving, respect, eerbied en zorg.
 • De manier van omgaan met elkaar (pesten tegengaan, letten op woordgebruik, enz.).
 • Wekelijks inzamelen van geld voor de zending.
 • Jaarlijks organiseren van acties voor onze naaste.

Prettig klimaat

Kinderen brengen een groot deel van hun jeugd door op school. Het is dan ook van het grootste belang dat er op school een prettig klimaat heerst. Als team doen we ons best om dit te bereiken:

 • Belangstelling hebben en tonen voor de kinderen en hun leefwereld. Kinderen mogen vaak iets van thuis vertellen of meenemen, en we willen graag meeleven met het lief en leed van thuis.
 • Het bieden van veiligheid en geborgenheid aan de kinderen. Daar waar deze waarden bedreigd worden, treden we actief op. Ieder kind mag er zijn, ook uw kind!
 • Het hanteren van duidelijke normen en waarden, die passen binnen het christelijke leefklimaat.  
 • Het op een verantwoorde manier omgaan met de schepping. De zorg voor het milieu begint heel dichtbij.
 • Het scheppen van een goede sfeer in de klas waarbij orde en rust onmisbaar zijn.
 • Het samen werken aan goede resultaten, waar best hard voor gewerkt mag worden.
 • Waar nodig en mogelijk willen we kinderen op hun eigen niveau laten werken.
 • Een open relatie met ouders. We willen de schooldrempels erg laag houden.
 • Het open staan voor nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.

Groepsdynamiek

Na de schoolvakanties besteden we veel aandacht aan groepsdynamica door middel van verschillende (actieve) werkvormen. Op school hebben we leefregels met elkaar afgesproken rond 3 gebieden: rust, respect en veiligheid. Deze afspraken hangen voor iedereen zichtbaar in de school.

Dit jaar hopen we te komen tot een keuze voor een nieuwe SEL-methode (sociaal emotioneel leren). Immers, alleen wanneer een kind zich veilig voelt, kan het komen tot groei en ontwikkeling!

Rust in de school
Rust in de school