Skip to main content

Dyslexie

Wat is dyslexie?
Dyslexie is een ernstige stoornis in het leren lezen. Vaak heeft men het bij dyslexie ook over spellingproblemen. Dyslexie komt voor bij kinderen en bij volwassenen. Ongeveer 15% van de mensen heeft er last van.
Van kinderen is bekend wat ze minimaal zouden moeten kunnen lezen als ze een bepaalde tijd leesonderwijs hebben gehad. Als kinderen een jaar of meer achter zijn t.a.v. wat ze minimaal zouden moeten kunnen lezen, dan is er sprake van een ernstige achterstand. Ze worden dan gehinderd bij het toegepaste lezen, zoals het lezen dat nodig is bij het taalonderwijs, het rekenen of later bij aardrijkskunde of geschiedenis.
Mogelijke problemen zijn:

  • Te langzaam lezen.
  • Spellend lezen
  • Andere woorden lezen dan er staan
  • Woorden dubbel lezen
  • Niet begrijpen wat ze lezen.
     

Is er wat aan te doen?
Op onze school wordt gewerkt met het landelijke protocol voor dyslexie Dat betekent dat kinderen bij bepaalde criteria in aanmerking komen voor een dyslexie onderzoek en vergoede behandeling


Signalering en begeleiding
De ontwikkeling van de kinderen m.b.t. de fase van het voorbereidende lezen wordt al vanaf groep 2 structureel getoetst, in kaart gebracht en tot in groep 8 gevolgd door de groepsleerkracht en de intern begeleider.
In groep 2 wordt extra stimulans en hulp geboden waar nodig bij de ontwikkeling van de ontluikende geletterdheid en het voorbereidend lezen.
In de groepen 3 en 4 krijgen kinderen waar nodig extra begeleiding bij de fase van het aanvankelijk lezen.
In de groepen 4–8 wordt in de fase van het voortgezet lezen speciale leesbegeleiding gegeven als het kind twee of meer AVI niveaus onder het landelijk gemiddelde scoort. Daarbij kan het kind leesteksten meekrijgen, die  op school en ook thuis gelezen moeten worden.


Dyslexieverklaring
Vanaf 1 januari 2015 is de vergoeding van diagnose en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie mogelijk door de gemeente. Ouders en school melden het kind aan bij een instantie die dyslexieonderzoeken en behandelingen doet en bij de gemeente de indicatie daarvoor aanvraagt. Er zijn een aantal criteria waaraan een kind moet voldoen om in aanmerking te komen voor vergoeding van de diagnose en behandeling. Meer over deze criteria en het aanmeldingstraject kunt vragen aan de intern begeleider.