Skip to main content

Omgang met elkaar

Het 'onze naaste liefhebben als onszelf' proberen we tot uiting te laten komen door:

 • De manier van omgaan met elkaar (pesten tegengaan, letten op woordgebruik, etc.);
 • Wekelijks inzamelen van geld voor de zending;
 • Jaarlijks organiseren van acties voor onze naaste;
 • Het aanspreken van de kinderen op Bijbelse principes als vergeving, respect, eerbied en zorg.

 

Kinderen brengen een groot deel van hun jeugd door op school. Het is dan ook van het grootste belang dat er op school een prettig klimaat heerst. Als team doen we ons best om dit te bereiken. We denken dan vooral aan:

 • Belangstelling hebben en tonen voor de kinderen en hun leefwereld. Kinderen mogen vaak iets van thuis vertellen of meenemen, en we willen graag meeleven met het lief en leed van thuis;
 • Het bieden van veiligheid en geborgenheid aan de kinderen. Daar waar deze waarden bedreigd worden, treden we actief op. Ieder kind mag er zijn, ook uw kind!
 • Het hanteren van duidelijke normen en waarden, die passen binnen het christelijke leefklimaat. Dit geldt ook voor onze omgangsvormen en gezag;
 • Het op een verantwoorde manier omgaan met de schepping. De zorg voor het milieu begint heel dichtbij;
 • Het scheppen van een goede sfeer in de klas waarbij orde en rust onmisbaar zijn;
 • Het samen werken aan goede resultaten, waar best hard voor gewerkt mag worden;
 • Waar nodig en mogelijk willen we kinderen op hun eigen niveau laten werken;
 • Een open relatie met ouders. We willen de schooldrempels erg laag houden;
 • Het open staan voor nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.

Een aantal van bovengenoemde zaken komt in onze methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, Kinderen en hun sociale talenten, aan de orde.