naar hoofdpagina

Vacatures

De volledige vacature vindt u hier, in het mapje 'overig'.

 

Johannes Calvijnschool
Protestants-Christelijke school voor basisonderwijs
Dreef 200, 2803 HE Gouda

 

Het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijk Nationale Scholen te Gouda vraagt 

een leerkracht
 

Het gaat om de volgende vacature:
Vanaf 7 januari 2019 in de groeigroep. Het gaat hierbij om een opstartende nieuwe kleutergroep die begint met ongeveer 10 leerlingen, maar in de loop van het jaar volstroomt tot 25 leerlingen. Het gaat om de hele maandag, dinsdag en donderdag en de vrijdagmorgen (wtf. 0,8364). Het gaat om een tijdelijke vacature tot aan de zomervakantie.
 

Wij komen graag in contact met een collega die:

  • zich in de identiteit van de school kan vinden en meelevend lid is van één van de kerken uit de gereformeerde gezindte;
  • zich wil inzetten voor het kind met zijn of haar individuele kwaliteiten en capaciteiten;
  • samenwerken belangrijk vindt.
     

Solliciteren op een gedeelte van de vacature ( 2 of 1,5 dag) is mogelijk.
Lio-ers mogen mee solliciteren.

 

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van de school,
dhr. J. van Dam,
tel. 0182-513555 (school) / 0172-614003 (privé)

 

Wij verzoeken u uw sollicitatie voor 10 oktober 2018 te sturen naar:

 

J. Calvijnschool
Dreef 200
2803 HE Gouda