Johannes Calvijnschool Gouda

Basisschool op Protestants Christelijke grondslag

Plusklas groep 2-3: thema spinnen
Groep 3b: muis in de klas
Groep 6a: excursie naar het gemaal
Groep 4c: rommeltrommel
Groep 6a: sterke torens!

Schoolnieuws

 

Notulen vergadering  13 november 2017

19.45 – personeelskamer Calvijnschool

 

 

 1. Opening door Henk
  Henk opent de vergadering met het lezen uit Jes 61. Hierin lezen we over het genadejaar des Heeren. Ook wordt er gesproken over het nageslacht dat de Heere gezegend heeft. Mooi als dit ook mag gelden voor de kinderen van onze school.
 2. Notulen vergadering
  De notulen worden vastgesteld en daarna de actiepunten besproken.
 3. Schoolzaken
 • Personeel
  De in de Nieuwsbrief genoemde zaken aangaande het personeel worden besproken.
 • Project: Het thema van de projectweken is duurzaamheid. Hierbij heeft elke jaargroep een eigen deelthema bedacht en zijn dit nu aan het uitwerken. Ook zal de Calvijnschool vanaf januari gaan meedraaien in het ophaalsysteem van Cyclus waarbij het afval gescheiden wordt ingezameld (papier, gft, plastic). Dit kan gaan betekenen dat de ophaalfrequentie van de verzamelcontainer omlaag gaat en dat is weer een bezuiniging.
 1. MR
 • Onderwerp ouderavond
 • Seksuele voorlichting, passend bij de methode ‘Wonderlijk gemaakt’ die wij op school gebruiken.
  Sarita en Jenneke ondernemen actie om spreker te regelen voor deze avond.
 • Kernpunten MR – de MR leden vullen enquête in om zo te weten te komen wat onze speerpunten worden voor het komende cursusjaar.
 • Data vergaderingen 2018
  23 januari
  + cursus CNV in februari
  20 maart
  17 april – ouderavond
  25 juni

 

 1. Financieël
 • De spullen zijn van Richard overgedragen naar Johan. Johan heeft al een begroting gemaakt. De realisatie van 2016 moet nog gemaakt worden. Johan verspreidt de begroting. We houden wat we voor een jaar gebruiken in kas.
 • Ouderbijdrage
 • Faciliteiten
 1. GMR
 2. Rondvraag
 3. Sluiting door Christine
Gepubliceerd op 26-03-2018 door Elske Egas

Categorieën: categorymedezeggenschapsraad

Bekeken: 72 keer

Geen reacties


Reageer

Dreef 200 | 2803 HE Gouda | 0182-513555 | calvijnschool@calvijnschoolgouda.nl |

© 2013. powered by emjee ICT diensten. |Inloggen |