naar hoofdpagina
 Zoeken

MR: Samenvatting notulen 23 januari

Created 128 dagen geleden
by Elske Egas

Categories medezeggenschapsraad
Views: 224
Print

Samenvatting notulen vergadering  23 januari 2018

19.45 – lokaal groep 8 Calvijnschool

 1. Opening door Henk
  Henk opent de avond met het lezen uit psalm 13 en gebed.

 

 1. Notulen vergadering 13 november 2017
  De notulen worden goedgekeurd en het activiteitenlijstje besproken.

 

 1. Schoolzaken
 • Personeel
  De in de Nieuwsbrief genoemde zaken aangaande het personeel worden besproken.
 • Enquête sociale vaardigheden
  Vanuit de oudergeleding zijn er een aantal opmerkingen en vragen gesteld t.a.v. de enquête sociale vaardigheden die de leerlingen in groep 6 t/m 8, 4x in gaan vullen.
 • Evaluatie kerstviering
  Mooie, positieve avond.

 

 1. MR
 • Ouderavond
  Seksuele voorlichting, passend bij de methode ‘Wonderlijk gemaakt’ die wij op school gebruiken. Eén van de makers van de methode komt deze avond leiden. De ouders hebben al eerder een boekje gekregen met de lesinhoud. Zo kunnen de ouders thuis nalezen wat in welke groep behandeld wordt. In de ouderavond staat de seksuele voorlichting thuis centraal.
 • Kernpunten MR n.a.v. ingevulde enquête
  Alle MR-leden hebben een enquete ingevuld, waarin zij met een score hebben aangegeven hoe belangrijk zij verschillende stellingen vinden. De stellingen gingen over de visie van de Calvijnschool op christelijk onderwijs en over verdere praktische en inhoudelijke schoolzaken.
 • Ingekomen brief 16-1-2018 – het plaatsen van zonnepanelen op de Calvijnschool
 • Data vergaderingen 2018
  Februari –cursus CNV
  20 maart
  17 april – ouderavond
  25 juni

 

 

 1. Financieël - Johan
 • Begroting 2017/2018 MR
  Omdat onze penningmeester nog geen rechten heeft voor de bankrekening, kan de realisatie van 2016-2017 nog niet gemaakt worden.
 • Begroting 2018 Calvijnschool
  De toelichting op de begroting houden wij tegoed. En komt op de volgende vergadering weer naar voren.
 1. GMR
 2. Rondvraag
 3. Sluiting door Willem
No Comments