Johannes Calvijnschool Gouda

Basisschool op Protestants Christelijke grondslag

Groep 4b: kunstenaars
Groep 6a: excursie naar het gemaal
Groep 3b: muis in de klas
Groep 7b: gaat voor een afvalvrije school!
Groep 6a: sterke torens!

Missie

‘De Johannes Calvijnschool is een christelijke school. Dit betekent voor ons dat wij Gods gezag aanvaarden en elkaar aanspreken op wat de Bijbel ons leert. De Bijbel is onze inspiratiebron bij het vormgeven van ons onderwijs. Wij willen bijdragen aan de vorming van kinderen tot zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheden.
 
Op onze school bieden wij kinderen een plezierige en veilige omgeving. Binnen deze omgeving accepteren wij elkaar met de talenten die ons gegeven zijn.
 
In ons onderwijs willen wij veel aandacht schenken aan onderwijskundige ontwikkelingen van het individuele kind èn het functioneren van het kind binnen verschillende groepsverbanden.
Een goede sfeer vinden wij belangrijk voor samen werken en vieren.
Waardering uitspreken naar elkaar maakt deel uit van ons handelen.’

Dreef 200 | 2803 HE Gouda | 0182-513555 | calvijnschool@calvijnschoolgouda.nl |

© 2013. powered by emjee ICT diensten. |Inloggen |