Skip to main content

Organisatie van ons onderwijs

Over het algemeen doorlopen de kinderen de basisschool in acht jaar (van 4 tot 12 jaar). Die acht jaar zijn ingedeeld in het leerstofjaargroepensysteem. Dat wil zeggen dat de leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten en in grote lijnen dezelfde leerstof aangeboden krijgen. Waar nodig, bieden we leerlingen op bepaalde onderdelen een eigen programma aan. Ook worden individuele leerlingen voor zekere onderdelen apart begeleid door een remedial teacher.

Bij sommige vakken, zoals rekenen, werken de kinderen in niveaugroepen. Op deze manier kan ieder kind op zijn of haar niveau werken en presteren. Wanneer de achterstand op bepaalde leergebieden steeds groter wordt, kunnen we een leerling werk laten maken op eigen niveau. Als de leerachterstand echt te groot wordt kunnen we een leerling laten doubleren. Soms is het omgekeerd, wanneer een leerling te ver boven het groepsniveau komt, vooruit raakt, kunnen we het kind een jaar over laten slaan, of zogenaamde plusactiviteiten op eigen niveau aanbieden. 

Alles wat de kinderen wordt aangeleerd, alsmede de verdeling van de leerstof over de verschillende jaargroepen, staat beschreven in het schoolplan. Dit plan kan op school door de ouders worden ingezien.